Modificarea Ghidului solicitantului și Anexei nr. 10 aferente apelului privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Data publicării: Thursday, 31 Oct 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, anunță modificarea Ghidului solicitantului și a Anexei nr. 10 – Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității aferente apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Lista centralizată a modificărilor este disponibilă aici:

Varianta inițială

Varianta modificată

Anexa nr.1 – Ghidul solicitantului

Art.10.3. lit. e), alin. (6):
[În cazul în care solicitantul deține un alt drept real decât dreptul de proprietate asupra monumentului, iar dreptul de restaurare și dreptul de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric de către solicitant conform obiectului proiectului nu sunt menționate expres și fără echivoc în documentele în baza căruia a dobândit dreptul real]: actul administrativ sau actul juridic relevant care atestă dobândirea/ deținerea de către solicitant a dreptului de restaurare ȘI a dreptului de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric conform obiectului proiectului pentru toată perioada de implementare a proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program, în copie;

Art.10.3. lit. e), alin. (6):
[În cazul în care solicitantul deține un alt drept real decât dreptul de proprietate asupra monumentului, iar dreptul de restaurare și dreptul de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric de către solicitant conform obiectului proiectului nu rezultă din lege sau din actul administrativ/juridic în baza căruia a dobândit dreptul real]: actul care atestă deținerea de către solicitant a dreptului de restaurare și a dreptului de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric conform obiectului proiectului pentru toată perioada de implementare a proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program, în copie;

Anexa nr. 10 – Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Criteriul de verificare I.29:
*Sunt necesare documente suplimentare privind dreptul solicitantului de restaurare și de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric în cazul în care dreptul de restaurare și dreptul de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric de către solicitant conform obiectului proiectului nu sunt menționate expres în documentele în baza căruia a dobândit dreptul real (altul decât dreptul de proprietate).

Criteriul de verificare I.29:
*Sunt necesare documente suplimentare privind dreptul solicitantului de restaurare și de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric în cazul în care dreptul de restaurare și dreptul de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric de către solicitant conform obiectului proiectului nu rezultă din lege sau din actul administrativ/juridic  în baza căruia a dobândit dreptul real (altul decât dreptul de proprietate).

Forma consolidată a Ghidului solicitantului și a Anexei nr. 10 este publicată în pagina dedicată apelului.

Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice rămân neschimbate.