Modificarea termenului limită de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul apelului privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Data publicării: Wednesday, 24 Jul 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, anunță modificarea Ghidului solicitantului aferent apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, în sensul modificării termenului limită de depunere a dosarelor de finanțare, după cum urmează:

Data limită pentru depunerea proiectelor
Proiectele pot fi depuse până la data de 08.10.2019, ora 16:00.

Forma consolidată a Ghidului solicitantului este publicată pe pagina dedicată apelului.

Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice rămân neschimbate.