Modificarea termenului limită de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul apelului privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Data publicării: Monday, 11 Nov 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, anunță modificarea Ghidului solicitantului aferent apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, în sensul modificării termenului limită de depunere a dosarelor de finanțare, după cum urmează:

Data limită pentru depunerea proiectelor
Proiectele pot fi depuse până la data de 12.11.2019, ora 16:00.

Extinderea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul EMSC se impune ca necesară având în vedere faptul că finalizarea și validarea unor proiecte în sistemul informatic au fost îngreunate de conexiunile informatice sau de erori tehnice generate de serverele informatice ce găzduiesc platforma.

Forma consolidată a Ghidului solicitantului este publicată în pagina dedicată apelului.

Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice rămân neschimbate.