Modificarea Ghidului solicitantului și anexelor aferente apelului privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Data publicării: Tuesday, 17 Sep 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, anunță modificarea Ghidului solicitantului și a anexelor:

  • Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității
  • Listă verificare conformitate PTE
  • Lista de verificare în etapa de pre-contractare aferente apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

Lista centralizată a modificărilor este disponibilă aici.

Forma consolidată a Ghidului solicitantului și a anexelor este publicată în pagina dedicată apelului.

Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice rămân neschimbate.