Comunicat privind închiderea apelului pentru inițiative bilaterale - restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Data publicării: Tuesday, 17 Sep 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, anunță închiderea apelului pentru inițiative bilaterale ce a vizat dezvoltarea, în parteneriat, de proiecte viitoare ce pot fi depuse în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice (deschis în perioada 5 iunie 2019 – 8 octombrie 2019).

Bugetul alocat apelului a fost de 45.000 euro.

Apel de inițiative bilaterale a urmărit să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:

  1. Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din statele donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență,  în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la monumente istorice ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelului de proiecteRestaurarea și revitalizarea monumentelor istorice aferent Programului;
  2. Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la monumente istorice ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istoriceprin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

Propunerile de inițiative bilaterale au fost evaluate în ordinea primirii și înregistrării acestora. Așadar, până la data de 13 septembrie 2019, au fost depuse și admise 3 propuneri de inițiative bilaterale, după cum urmează:

Nr. crt.

Promotor inițiativă bilaterală

Număr persoane care efectuează vizita bilaterală

Țara de origine a promotorului

Titlu inițiativă bilaterală

Potențial partener de proiect

Țara de origine a potențialului partener

Valoare EURO inițiativă bilaterală

1

Ateneul Național din Iași

2

RO

DECE (Discover, Explore, Create, Educate) Children’s Museum in Iasi, Romania

DAC Music Performance

NO

2.520

2

Multiconsult AS

2

NO

PA14 Cultural Entrepreneurship, Cultural heritage and
cultural exchange – 1.1 Monuments restored and revitalised

Asociația Pro Patrimonio

RO

2.560

3

Asociația Daisler

2

RO

LIGHTS ON

BLEKKSPRUT1 PRODUCTIONS AS

NO

2.520

Toate inițiativele bilaterale finanțate în cadrul acestui apel trebuie să fie finalizate înainte de 20 Decembrie 2019.

Mulțumim tuturor pentru interes, dorim succes celor implicați și încurajăm depunerea de aplicații și în cadrul viitoarelor apeluri pentru inițiative bilaterale deschise prin Programul RO-CULTURA.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Europa și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene. Valoarea totală a contribuției financiare aferente Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021 este de 2,8 miliarde de euro. România beneficiază de un buget total de 500 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare financiară dintre cele 15 State Beneficiare.