CLARIFICARE privind procedura de depunere a dosarului de finanțare în sistemul de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC)

Data publicării: Wednesday, 10 Jul 2019

Cu privire la depunerea proiectelor în cadrul apelurilor Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea și audienței și a publicului, respectiv Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, emite următoarea:

CLARIFICARE

Art. 1
În vederea depunerii dosarului de finanțare în sistemul de management electronic al Programului, este necesară aplicarea semnăturii digitale extinse a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite pe toate documentele care constituie dosarul de finanțare, inclusiv pe acele documente care trebuie semnate digital de către partener/-ii de proiect, conform cerințelor Ghidului solicitantului.
Art. 2
(1) O entitate solicitantă poate crea un singur cont de utilizator, fiind identificat prin codul de înregistrare fiscală/ codul unic de înregistrare al persoanei juridice.
(2) Un solicitant poate încărca în sistemul de management electronic al Programului maxim două dosare de finanțare în cadrul unui apel de proiecte, indiferent de numărul de conturi de utilizator create folosind același cod de înregistrare fiscală/ cod unic de înregistrare.
Art. 3 Prezenta clarificare intră în vigoare la data publicării acesteia pe pagina de internet a Programului RO-CULTURA, www.ro-cultura.ro.
Art. 4 Solicitanții de finanțare nerambursabilă vor asigura aplicarea prezentei clarificări de la data intrării în vigoare a acesteia.

Documentul este disponibil aici .