Unitatea de Management a Proiectului

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea a 2 Programe ce vizau restaurarea a 21 de monumente istorice sau clădiri de patrimoniu, cu o valoare totală de peste 280 mil. euro:

 • Muzeul Național al Ţăranului Român
 • Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași – Palatul Culturii
 • Teatrul Naţional ”I.L. Caragiale” Bucureşti
 • Muzeul Naţional de Artă al României - Palatul Regal
 • Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi
 • Noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României
 • Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi
 • Muzeul Colecţiilor de Artă
 • Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” Iași – Palatul ”Al.I. Cuza” de la Ruginoasa
 • Muzeul Naţional de Știinţe Naturale ”Grigore Antipa”
 • Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sălaj 
 • Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Botoșani 
 • Muzeul Național ”Brukenthal” Sibiu – Casa Albastră
 • Centrul de Cultură Tescani – Merăria
 • Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca

De asemenea, UMP a implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare de peste 3,5 milioane de euro ce au vizat:

 • Restaurarea Porții V, Fortificație în Alba Iulia
 • Restaurarea Hanulului Gabroveni

În perioada 2013 – 2017 UMP a gestionat 2 programe finanțate prin Granturile SEE 2009 – 2014 dedicate sectorului cultural:

În plus față de proiectele și Programele menționate, UMP coordonează:

 • Biroul Europa Creativă din România, punct de informare și asistență tehnică pentru cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului. Europa Creativă are două subprograme: MEDIA, Cultura și o componentă trans-sectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale
 • Punctul Europa pentru Cetățeni, care oferă informații și asistență tehnică pentru finanțările comunitare disponibile pentru perioada 2014 – 2020 prin intermediul cărora cetățenii europeni au posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar

Mai multe informații despre UMP sunt disponibile pe www.umpcultura.ro și Facebook .