Parteneri de Program

Programul RO-CULTURA este implementat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale în parteneriat cu Directoratul pentru Patrimoniu Cultural din Norvegia și Consiliul Artelor din Norvegia.

 

Directoratul pentru Patrimoniu Cultural

Directoratul pentru  Patrimoniu Cultural

Directoratul pentru Patrimoniu Cultural este responsabil de managementul tuturor monumentelor și siturilor arheologice și arhitecturale în concordanță cu prevederile legale din Norvegia. Directoratul asigură o selecție reprezentativă a monumentelor și siturilor care acoperă diferite etape de dezvoltare a societății norvegiene. Selecția are în vedere parcursul istoric, social, dar și  lucrările de artă și meșteșugurile specifice fiecărei etape.

Printre responsabilități se numără și asigurarea includerii patrimoniului cultural în cadrul tuturor proceselor de planificare la nivel național.

Directoratul pentru Patrimoniu Cultural este subordonat Ministerului Climatului și Mediului din Norvegia.  

Prin educație și informare Directoratul și-a asumat responsabilitatea creșterii gradului de conștientizare în rândul publicului larg cu privire la patrimoniul cultural.

Mai multe informații despre Directoratul pentru Patrimoniu Cultural sunt disponibile pe
www.riksantikvaren.no și Facebook.

 

Consiliul Artelor din Norvegia

Directoratul pentru  Patrimoniu Cultural

Consiliul Artelor din Norvegia s-a înființat în 1965 având ca scop administrarea Fondului Norvegian pentru Cultură. Astăzi, Consiliul Artelor din Norvegia gestionează numeroase granturi de finanțare pentru artiști, Fondul pentru Audio-Vizual, precum și alte scheme de finanțare în domeniul cultural.

Consiliul Artelor este principalul operator guvernamental pentru implementarea politicii culturale din Norvegia. Funcționează ca organism consultativ în relația cu administrația centrală, respectiv sectorul public din domeniul culturii și este finanțat în totalitate de Ministerul Culturii din Norvegia. 

Consiliul Artelor contribuie activ la efortul comun ce vizează crearea, documentarea și promovarea artei și culturii unui public cât mai larg. Obiectivul principal este acela de a garanta publicului norvegian un sector cultural vibrant și divers.

Mai multe informații despre Consiliul Artelor din Norvegia sunt disponibile pe
www.kulturradet.no și Facebook.