Granturile SEE

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

Granturile SEE reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.

Cele 3 State Donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin intermediul Acordului privind Spațiul Economic European, astfel că, sprijinul financiar acordat în perioada 1994 – 2014 depășește 3 miliarde de euro.

Valoarea totală a contribuției financiare aferente Granturilor SEE 2014 – 2021 este de 1,5 miliarde de euro, fiind alocată următoarelor sectoare prioritare:

Inovare, cercetare, educaţie şi competitivitate
Incluziune socială, ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi combaterea sărăciei
Justiţie şi afaceri interne
Cultură, societate civilă, bună guvernare şi drepturi şi libertăţi fundamentale
Mediu, energie, schimbări climatice şi economie cu emisii reduse de carbon

Granturile SEE reprezintă efortul comun al celor 3 State Donatoare, a căror contribuție se stabilește pe baza PIB-ului individual.

România beneficiază, în perioada 2014 – 2021, de un buget de 500 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare financiară prin Granturile SEE și Norvegiene.

Alocare financiară Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021

Distribuția fondurilor

 

 

Mai multe informații despre Granturile SEE sunt disponibile pe www.eeagrants.org și Facebook.

În România, Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile este desemnată ca Punct Național de Contact (PNC) ce deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum și pentru implementarea prevederilor Memorandumului de Înțelegere.

Mai multe informații despre PNC sunt disponibile pe www.eeagrants.ro și Facebook.