Finanțări

Bugetul alocat apelurilor de proiecte – 26.685.000 €

APEL 1

Apel și valoare alocată

Aplicanți eligibili

Parteneri de proiect din România

Principalii indicatori

Valoarea eligibilă a proiectului

Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

16.000.000 €

 • Instituții/autorități publice*
 • Organizații non-guvernamentale
 • IMM-uri

care dețin un drept de  proprietate sau un alt drept real asupra unui monument istoric

* În cazul în care dreptul real este deținut de o instituție publică, parteneriatul cu o entitate de drept privat este obligatoriu.

 • Organizații non-guvernamentale care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013
 • Societăți comerciale care se încadrează în categoria IMM (inclusiv microîntreprindere) care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013
 • Instituții publice de cultură
 • 7 clădiri monument istoric restaurate și valorificate cultural și economic
 • 7 planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate
 • 35 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă

200.000 €
-
2.000.000 €

 

APEL 2

Apel și valoare alocată

Aplicanți eligibili

Parteneri de proiect din România

Principalii indicatori

Valoarea eligibilă a proiectului

Susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate

1.285.000 €

Instituții publice de cultură care au în proprietate sau administrare obiecte cu valoare culturală

 • Organizații non-guvernamentale care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013
 • Societăți comerciale care se încadrează în categoria IMM (inclusiv microîntreprindere) care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013
 • Instituții publice de cultură
 • Instituții de educație sau cercetare
 • 8 expoziții noi cu obiecte restaurate
 • 160 bunuri culturale mobile restaurate, clasate și expuse publicului larg
 • 16 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă

50.000 €
-
130.000 €

 

APEL 3

Apel și valoare alocată

Aplicanți eligibili

Parteneri de proiect din România

Principalii indicatori

Valoarea eligibilă a proiectului

Revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome

900.000 €

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România

 • 100 persoane de etnie romă instruite în meserii legate de revitalizarea patrimoniului cultural
 • 7 elemente de patrimoniu (tangibil și intangibil) revitalizate

50.000 €
-
130.000 €

 

Observație: Proiectele finanțate în cadrul Programului RO-CULTURA vor avea în vedere atingerea indicatorilor aferenți apelurilor 1, 2 și 3, cât și atingerea următoarelor rezultate indirecte:

 • 25% creștere a numărului de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și a numărului de participanți la activitățile culturale;
 • 100 de persoane de etnie romă vizate de măsuri de capacitare (enpowerment); 
 • 70 de locuri de muncă create.

 

Apel 4,5 și 6

Apel și valoare alocată

Aplicanți eligibili

Parteneri de proiect din România

Principalii indicatori

Valoarea eligibilă a proiectului

Consolidarea antreprenoriatului cultural și  Dezvoltarea publicului

6.500.000 €

 • Instituții publice de cultură
 • Organizații non-guvernamentale care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013
 • Societăți comerciale care se încadrează în categoria IMM (inclusiv microîntreprindere) care au fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani și a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România, a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013

 • 10 IMM-uri sprijinite
 • 60 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă (altele decât de etnie romă)
 • 150 activități de artă contemporană
 • 10 abordări inovative referitoare la patrimoniu cultural, sprijinite în vederea dezvoltării publicului
 • 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale,  altele decât minoritatea romă

50.000 €
-
200.000 €

 

Apel 7

Apel și valoare alocată

Aplicanți eligibili

Parteneri de proiect din România

Principalii indicatori

Valoarea eligibilă a proiectului

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

2.000.000 €

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România

Entități publice sau private, cu personalitate juridică, legal constituite în România

 • 5 inițiative antreprenoriale vizând cultura romă
 • 15 persoane de etnie romă instruite la locul de muncă
 • 40 activități artistice contemporane vizând cultura romă

50.000 €
-
200.000 €

 

Observație: Proiectele finanțate în cadrul Programului RO-CULTURA vor avea în vedere atingerea indicatorilor aferenți apelurilor 4, 5, 6 și 7, cât și atingerea următoarelor rezultate indirecte:

 • 200 de persoane de etnie romă vizate de măsuri de capacitare (enpowerment);
 • 90 de locuri de muncă create;
 • 24.000 de participanți la activitățile culturale.

Un alt rezultat transversal al Programului îl constituie dezvoltarea colaborării între entitățile din România și cele din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul cultural. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin sprijinirea a:

 • 7 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural;
 • 15 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane.

 

În cazul proiectelor finanțate în cadrul apelurilor 1, 2, 3 și 7, condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către partenerii de proiect din Statelor Donatoare sunt prevăzute la art. 7.2 din Regulament.

În cazul proiectelor finanțate în cadrul apelurilor 4, 5 și 6, partenerii de proiect eligibili din Statelor Donatoare  sunt entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații neguvernamentale stabilite ca persoane juridice în unul din Statele Donatoare și care își desfășoară activitatea principală în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.