Fondul Bilateral RO-CULTURA

Fondul Bilateral al Programului RO-CULTURA dispune de un buget total de 250.000 euro pentru întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România și cei din Statele Donatoare. Se vor finanța proiecte cu parteneri din Statele Donatoare pentru atingerea următoarelor rezultate:

 • Îmbunătățirea colaborării între entități din România și cele din Statele Donatoare implicate în implementarea Programului;
 • Sprijinirea cooperării internaționale în domeniul patrimoniului cultural;
 • Sprijinirea cooperării internaționale în domeniul creației artistice contemporane.

Aceste rezultate se vor reflecta prin următorii indicatori:

 • Gradul de satisfacție la nivel de parteneriat (diferențiat după Stat Donator)
 • Gradul de încredere între entitățile din statele beneficiare și statele donatoare aflate în relație de cooperare (diferențiat după statul donator)
 • Ponderea organizațiilor aflate în relație de cooperare care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral  (diferențiată după Statul Donator)
 • Număr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural (diferențiat după Statul Donator)
 • Număr de proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane (diferențiat după Statul Donator)

În vederea îndeplinirii rezultatelor Programului la nivel bilateral, Operatorul de Program (OP) va utiliza alocarea financiară din cadrul Fondului Bilateral pentru:

 • Organizarea de seminarii pentru identificarea de parteneri (buget alocat: 85.000 euro)
 • Lansarea de apeluri pentru inițiative bilaterale (buget alocat: 165.000 euro)

Seminariile de identificare parteneri vor fi organizate de OP înaintea lansării apelurilor de proiecte, în 2018, 2019 și 2020, pentru a facilita identificarea unor potențiali parteneri în vederea accesării fondurilor disponibile din cadrul Programului. Cele 3 seminarii de identificare parteneri vor reuni entități din Statele Donatoare și România, în vederea identificării și a schimbului de idei, competențe și interese comune ce pot fi transpuse într-un proiect în parteneriat.  

Seminariile de identificare parteneri se adresează organizațiilor care sunt în căutarea unui partener. În cazul în care operatorii culturali au identificat entitatea cu care doresc să colaboreze, este recomandată abordarea directă pentru întâlniri individuale, cu scopul conturării ideii de proiect.

Seminariile de identificare parteneri au un buget limitat.

Se acordă prioritate entităților care nu au participat anterior la seminariile de identificare parteneri.

Detalii despre primul seminar de identificare parteneri aici.

Apelurile pentru inițiative bilaterale includ:

 • 3 apeluri pentru identificarea de parteneri, respectiv
 • 1 apel pentru derularea de rezidențe artistice.

Acestea vor fi deschise celor interesați până la epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel, în ordinea primului venit.

Apelurile pentru inițiative bilaterale vor fi disponibile în 2018, 2019 și 2020.

Rezidențele artistice se vor derula în perioada 2021-2022.

Informații utile pentru entitățile în căutare de parteneri de proiect din Statele Donatoare:

OP a realizat un Formular de identificare parteneri (în engleză) ce poate fi completat de cei interesați, pe care OP îl va transmite Partenerilor de Program din Statele Donatoare pentru identificarea profilului de partener potrivit.

Având în vedere faptul că numărul Statelor Donatoare este redus (3), iar cel al Statelor Beneficiare ale Granturilor SEE este semnificativ mai mare (15), operatorii culturali trebuie să aibă în vedere durata de răspuns din partea potențialului partener. De aceea, este  recomandat ca demersurile de identificare a unui potențial partener de proiect să fie inițiate cu 3 - 4 luni înainte de lansarea apelurilor de proiecte în cadrul Programului RO-CULTURA.

Totodată, se poate extinde identificarea de parteneri, prin:

 • Căutarea individuală prin intermediul mijloacelor de comunicare online (website-uri, social media, publicații electronice etc.);
 • Corespondență directă cu organizațiile care se potrivesc profilului entității interesate;
 • Abordarea entităților partenere în cadrul proiectelor finanțate prin Granturile SEE 2009 – 2014.

Prezentare Fondul pentru Relații Bilaterale RO-Cultura