Lansarea apelului privind Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Data lansării: 04 februarie 2019

Termenul limită de depunere: 03 mai 2019, ora 23:59

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la realizarea indicatorilor aferenți Rezultatului indirect (outcome) 1 - Îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural, ale Rezultatului direct (output) 1.2 - Susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate, respectiv ale Rezultatului direct (output) bilateral 1 - Susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului cultural.

Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 1.285.000 Euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 130.000 Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile.

La întocmirea bugetului, pentru a verifica încadrarea în valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil, vă rugăm să aveți în vedere cursul InforEuro pentru luna februarie 2019, respectiv 1 euro = 4,7551 lei.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor indicatori de Program:

 • 25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale
 • 70 locuri de muncă create
 • 8 expoziții noi cu bunuri culturale mobile restaurate
 • 160 bunuri culturale mobile restaurate, clasate  și expuse publicului larg
 • 16 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă
 • 7 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural.

Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5.

Solicitanții eligibili sunt instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.

Partenerii de proiect eligibili din România sunt: ONG-urile, societățile comerciale/cooperative, instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); instituțiile de cercetare; instituțiile de învățământ.

Partenerii de proiect din Statele Donatoare pot fi entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizații neguvernamentale, înființate în unul din Statele Donatoare. 

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.

Data de lansare a cererii de proiecte este 04.02.2019.
Data limită de depunere a proiectelor este 03.05.2019, ora 23:59.

Ghidul solicitantului și anexele aferente au fost aprobate prin OMCIN 2072/ 01.02.2019 și pot fi accesate mai jos:

 1. Ghidul solicitantului /
 2. Cerere de finanțare /
 3. Buget
 4. Declarația solicitantului /
 5. Declarația partenerului RO /
 6. Declarația partenerului EN (Partner statement) /
 7. Declarație privind tipul și categoria întreprinderii /
 8. Scrisoare de intenție privind parteneriatul RO /
 9. Scrisoare de intenție privind parteneriatul EN /
 10. Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității /
 11. Grila de evaluare tehnică și financiară /
 12. Tabel centralizator privind bunurile culturale mobile /
 13. Lista de verificare în etapa de pre-contractare /
 14. Raport de audit – parteneri din Statele Donatoare EN /

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: office@ro-cultura.ro sau telefon/fax: 0212230346, în atenția ofițerului de comunicare RO-CULTURA.

Răspunsurile care prezintă interes și pentru alți potențiali solicitanți vor fi publicate pe pagina de internet a Programului, secțiunea Întrebări frecvente.

Sistemul de management electronic ce permite înrolarea utilizatorilor și depunerea cererilor de finanțare poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.