Lansare apel inițiative bilaterale – Monumente (runda 1/2019)

Data lansării: 15 iulie 2019

Termenul limită de depunere: 13 septembrie 2019

Fondul pentru relații bilaterale - Programul RO-CULTURA

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, anunță lansarea apelului pentru inițiative bilaterale din Fondul pentru relații bilaterale finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021.
Fondul pentru Relații Bilaterale este parte integrantă a Programului RO-CULTURA.

Atenție! Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta proiecte viitoare implementate în parteneriat ce pot fi depuse în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice deschis în cadrul RO-CULTURA în perioada 5 iunie 2019 – 8 octombrie 2019.

Buget

Alocarea financiară aferentă prezentului apel pentru inițiative bilaterale este de 45.000 de euro.

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant. Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

 • maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
 • maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
 • maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
 • maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

IMPORTANT! Un solicitant poate primi sprijin financiar în cadrul acestui apel de inițiative bilaterale doar o singură dată.

Activități eligibile

Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:

 • Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la monumente istorice ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelului de proiecteRestaurarea și revitalizarea monumentelor istorice aferent Programului;
 • Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la monumente istorice ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istoriceprin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

IMPORTANT! Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Solicitanți eligibili

Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale.

Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare;
 • să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;
 • se încadrează în una din următoarele categorii:
  • entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare;
  • entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România.

Termen limită

Data de lansare: 15 iulie 2019.
Termenul limită de depunere a propunerilor de inițiative bilaterale: 13 septembrie 2019.

Depunerea propunerilor de inițiative bilaterale

Ghidul solicitantului și anexele aferente au fost aprobate prin OMCIN 2691/2019, și pot fi accesate mai jos:

Contact

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: bilateral@ro-cultura.ro sau telefon: + 40 21 222 84 79 (interior 107).
Persoană de contact: Dna. Cornelia PREDOIU
Răspunsurile care prezintă interes și pentru alți potențiali solicitanți vor fi publicate pe pagina de internet a Programului, la secțiunea Întrebări frecvente.